Verbeterde kraakwydteberekening volgens BS 8007 vir gesamentlike buiging en aksiale trek

(The Structural Engineer, 17 Mei 2005)

Sinopsis

BS 8007, die Britse ontwerpkode vir die ontwerp van waterhoudende strukture, bevat voorskifte vir die berekening van kraakwydtes vir snitte onderderhewig aan buiging en vir snitte onderhewing aan aksiale trek. Dit bevat egter geen voorskrifte vir die berekening van kraakwydtes vir snitte onderhewig aan gesamentlike buiging en aksiale trek nie.

In ‘n vroeëre artikel het Erhard Kruger getoon dat die kraakwydte-vergelyking vir aksiale trek ‘n spesiale geval van die kraakwydte-vergelyking vir buiging is, en dat die kraakwydte-vergelyking vir buiging dus ook vir aksiale trek geld. ‘n Metode is voorgestel om die trekverstywingskrag tussen die twee lae staalwapening te verdeel deur horisontale en momentewewig te beskou. Dié metode het egter tot gevolg dat die “neutrale as” van die verstywing-vervormingsdiagram nie met die neutrale as van die snit onder die aangewende kragte saamval nie, terwyl sommige literatuur aandui dat dit wel die geval moet wees.

In hierdie artikel stel Erhard Kruger en Robin Atkinson ‘n verbeterde metode voor om die trekverstywingskrag tussen die twee lae staalwapening te verdeel vir ‘n snit onder gesamentlike buiging en aksiale trek.

Daar word getoon hoe kraakwydtes vir die gevalle bereken kan word. Vergelykings word ontwikkel met veranderlikes om vir verskillende wapeningskonfigurasies en betondekking in die twee vlakke van die snit voorsiening te maak.

Erhard Kruger van HGK Raadgewend BK en Robin Atkinson van Howes Atkinson Crowder LLP bespreek bogenoemde in ‘n artikel wat in The Structural Engineer van 17 Mei 2005 verskyn het.

(Let wel: Dié artikel moet saam met die artikel, Kraakwydteberekening volgens BS 8007 vir gesamentlike buiging en aksiale trek (The Structural Engineer, 17 Sep. 2002) deur Erhard Kruger gelees word.)

Kliek dié skakel vir toegang na die artikel:

Skakel na volledige artikel

Kliek hier vir errata op die artikel: